Управителен съвет
Управителен съвет за периода 2015 – 2018 г.:
инж. Иво Александров Янакиев
Председател на Управителния съвет
изпрати съобщение
д-р инж. Марио Александров Гълъбов
Заместник-председател на Управителния съвет
изпрати съобщение
инж. Иво Маринов Димитров
Заместник-председател на Управителния съвет
изпрати съобщение
инж. Антоанета Милчова Георгиева
Секретар на Управителния съвет
изпрати съобщение
инж. Върбан Стефанов Ангелов
Председател на Комисия по геотехника и земно платно
изпрати съобщение
инж. Тома Любенов Йоцов
Председател на Комисия по инвестиционна политика, стандартизация и еврохармонизация, екология, проектиране и строителство на ж.п. линии и гари
изпрати съобщение
инж. Пламен Величков Митов
Председател на Комисия по инженерните съоръжения – мостове, тунели, надлези, подлези, прелези
изпрати съобщение
инж. Надежда Любомирова Данаилова
Председател на Комисия по горно строене на железния път
изпрати съобщение
инж. Първан Георгиев Рахталиев
Председател на Комисия по техника и технологии за поддържане и ремонт на железния път и съоръженията
изпрати съобщение
инж. Антон Софронов Софронов
Председател на Комисия по аварийно възстановяване на железния път и съоръженията, оценка и превенция на риска
изпрати съобщение
инж. Тихомир Веселинов Стаменов
Председател на Комисия по нормативни документи и правна обезпеченост, печат, реклама и връзки с обществеността
инж. Иван Цветков Белорадски
Председател на Комисия по асоциирани членове и съпътстващи дейности към сдружението
изпрати съобщение
проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев
Отговарящ за дейността по сертифициране за присвояване на званието "Европейски железопътен инженер"
изпрати съобщение