Управителен съвет
Управителен съвет за периода 2019 – 2022 г.:
инж. Иво Александров Янакиев
Председател на Управителния съвет
инж. Иво Маринов Димитров
Заместник-председател на Управителния съвет
д-р инж. Марио Александров Гълъбов
Заместник-председател на Управителния съвет
инж. Антоанета Милчова Георгиева
Секретар на Управителния съвет
инж. Върбан Стефанов Ангелов
Председател на Комисия по геотехника и земно платно
инж. Тома Любенов Йоцов
Председател на Комисия по инвестиционна политика, стандартизация и еврохармонизация, екология, проектиране и строителство на ж.п. линии и гари
инж. Пламен Величков Митов
Председател на Комисия по инженерни съоръжения – мостове, тунели, надлези, подлези, прелези
проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев
Председател на Комисия по горно строене, възстановяване и ремонт на железния път
инж. Антон Софронов Софронов
Председател на Комисия по техника и технологии за поддържане и ремонт на железния път и съоръжения
инж. Тихомир Веселинов Стаменов
Председател на Комисия по нормативни документи и правна обезпеченост, печат, реклама и връзки с обществеността
инж. Иван Цветков Белорадски
Председател на Комисия по асоциирани членове и съпътстващи дейности към сдружението
инж. Първан Георгиев Рахталиев
Председател на Комисия по аварийно възстановяване на железния път и съоръжения, оценка и превенция на риска
инж. Надежда Любомирова Данаилова
Председател на Национално бюро по сертификация и международни връзки