Новини
20.06.2023
Доклади от Национална конференция на тема "Трансгранични железопътни преходи" - 09.06.2023, гр. Обзор
На 9 юни 2023, в гр. Обзор, се състоя Национална конференция на тема "Трансгранични железопътни преходи". Материалите от конференцията са достъпни тук.
08.06.2023
Национална конференция на тема "Трансгранични железопътни преходи" - 09.06.2023, гр. Обзор
Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП) ви кани да вземете участие в организираната национална конференция на тема "Трансгранични железопътни преходи”, която ще се проведе на 09.06.2023 г. (петък) в град Обзор, в конферентна зала на хотел Алуа Хелиос Бей **** от 13,30 часа.

Програмата на конференцията можете да видите тук.
07.03.2023
Общо събрание на 31 март 2023
Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път” (НСОИЖП) на основание на чл. 26 от ЗЮНЛЦ и в съответствие с чл. 33 /1/ и чл. 36 от Устава на НСОИЖП свиква Общо събрание, което ще се проведе на 31 март 2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Секция "Сигнализация и телекомуникации", гр. София, ул. "Белоградчик" N5, при следния дневен ред:

1.   Отчет на Председателя на Управителния съвет за дейността на сдружението през изтеклия период месец април 2022 год. – месец март 2023 год.;
2.   Отчет за финансовото състояние на сдружението за отчетния период месец април 2022 год. – месец март 2023 год.;
3.   Предложения за изменения и допълнения на устава на сдружението;
4.   Приемане на нови членове на сдружението;
5.   Връчване на наградата на НСОИЖП за 2022 година;
6.   Други.

Съгласно чл. 34 от Устава на НСОИЖП, Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината на всички членове. При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮНЛЦ, събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да присъстват.

Оригиналите на обявата можете да видите тук.
Архив 2022
Щракнете, за да видите архива
16.10.2022
Доклади от Национална конференция на тема "Иновативни конструкции и технологии за изграждане на железопътни съоръжения" - 14.10.2022, в гр. Хисаря
На 14 октомври 2022, в гр. Хисаря, се състоя Национална конференция на тема "Иновативни конструкции и технологии за изграждане на железопътни съоръжения". Материалите от конференцията са достъпни тук.
13.10.2022
Национална конференция на тема "Иновативни конструкции и технологии за изграждане на железопътни съоръжения" - 14.10.2022, в гр. Хисаря
Управителният съвет на Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП), Ви кани да вземете участие в организираната национална конференция на тема "Иновативни конструкции и технологии за изграждане на железопътни съоръжения", която ще се проведе на 14.10.2022 г. (петък), в град Хисаря, в конферентната зала на SPA хотел "Аугуста" от 13 часа. Програма на събитието тук.
26.09.2022
Управителният съвет на НСОИЖП беше гост на ACO България по случай 20-години присъствие на българския пазар
На 20-годишния юбилей присъстваха над 200 гости - представители на водещи архитектурни и проектантски бюра, строителни компании, инвеститори и партньори на фирмата. Управителният съвет на НСОИЖП беше гост на събитието в лицето на инж. Антоанета Георгиева (Председател на УС) и инж. Иво Янакиев (Зам.-председател на УС).

ACO България е част от АСО Group – една от най-иновативните watertech компании в света. На събитието беше обявено, че офисът в София вече е регионално управление не само за страните от Югоизточна Европа, но и за пазарите в Гърция, Турция и страните от Арабския полуостров, включително интензивно развиващите се пазари Обединените Арабски Емирства, Саудитска Арабия и Катар.

Всички материали от събитието можете да видите тук.
06.07.2022
Научна конференция "Органи за контрол и изпитване при строителство и ремонт на железопътна инфраструктура" - 10.06.2022
На 10 юни 2022, в гр. Созопол, в хотел "Вила Лист" се състоя научна конференция "Органи за контрол и изпитване при строителство и ремонт на железопътна инфраструктура". Програмата и материалите от конференцията са достъпни тук.
14.03.2022
НКЖИ обявява свободни работни места в структурите си
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, обявява свободни работни места в структурите си за длъжността „инженер по“: транспортно строителство; телекомуникации и осигурителни инсталации; контактна мрежа и електрически подсистеми; технология и управление на транспорта.

За повече информация: fakti.bg/bulgaria/658726-nkji-obavava-svobodni-rabotni-mesta-v-strukturite-si или facebook.com/permalink.php?story_fbid=475402410984782&id=111673164024377.
28.02.2022
Общо събрание на НСОИЖП - 15.04.2022
Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП), на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и в съотвествие с чл. 33 (1) и чл. 36 от устава на НСОИЖП, свиква общо събрание, което ще се проведе на 15 април 2022 г. от 10 ч. в заседателната зала на Научно-технически съюзи по транспорта, гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 108, при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя на Управителния съвет за дейността на сдружението през периода април 2019 г. – март 2022 г.
2. Отчет за финансовото състояние на сдружението за периода април 2019 г. – март 2022 г.
3. Предложения за изменения и допълнения на устава на сдружението.
4. Приемане на нови членове на сдружението.
5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на сдружението за периода 2022-2025 г.
6. Приемане на бюджета на сдружението за периода 2022-2025 г.
7. Освобождаване на председателя, заместник-председателя и членовете на Управителния съвет на НСОИЖП от заеманите длъжности в УС.
8. Избор на членове и на председател на Управителния съвет на НСОИЖП за периода 2022-2025 г.
9. Други.

Съгласно чл. 34 от Устава на НСОИЖП, Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮНЛЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват.

Официално обявление на Общото събрание.
11.02.2022
Симеон Евтимов, железопътен експерт: Жп трафикът през границите е 7% от общия в Европа, а релсовият транспорт би трябвало да е гръбнакът
Моментът на кризи изважда като приоритет необходимостта от устойчивост на транспортния сектор. Хората искат нарастване на благосъстоянието и ефективни пътища, за да се ползват от правото си на свободно придвижване.

Бизнесът иска лесен достъп до пазарите. Всички вкупом искат повишаване на безопасността. Така в разгара на санитарната криза, когато въздушният, водният и автомобилният транспорт бяха сериозно засегнати, железниците се справиха и с икономическата криза, и с метеорологичните предизвикателства, и с националните извънредни обстоятелства в континентален мащаб.

Тенденциите на нарастващо търсене на нови количествени и качествени показатели на мобилност и необходимостта от устойчиво развитие пренареждат приоритетите, за да стане релсовият транспорт гръбнак на европейската транспортна система.

Железниците играят ролята на универсален конкурент на останалите видове транспорт и на системен интегратор на транспортния пазар. Железопътните проекти като управление надхвърлят националните ограничения и действат като ускорител на социално-икономическото развитие, едновременно подобрявайки транспортната свързаност и спасявайки работни места. Това определя и ключовата им роля в стратегическия план за мобилност в Европа. Транспортната инфраструктура е от жизнено значение и за възможностите на европейската отбранителна стратегия.

Презграничният железопътен трафик, чийто дял е само 7% от общия в Европа, е една от стратегическите цели за растеж. През 2021 г. - инициативата на Европейската комисия "Трансевропейски експрес" разкри дефицита на ефективни железопътни съобщения между България и съседните й страни. Влакът беше замислен като демонстрация на възможностите за по-добра свързаност на страните - членки на ЕС, но за да мине през България, той пропътува от Белград през Скопие и Солун
Влезе през граничния пункт Кулата. Спря за малко в София и напусна територията на страната през Румъния на път за Букурещ.

На практика от демонстративното пътуване на експреса бяха изключени тъкмо отсечките от основната транспортна мрежа и граничните преходи, в които се инвестира през последните години за интегрирането на страната в европейските мрежи - Дунав мост Видин - Калафат и линията Пловдив - Свиленград - гръцка/турска граница. Тъй като стратегическата цел е завършването на трансевропейската транспортна мрежа, ще трябва много внимателно да се подходи към избора на маршрут за следващото пътуване на "Трансевропейски експрес" през Балканите, за да се демонстрира най-доброто за интегрирането на Европа, а не просто за отделни страни членки.

Естественото кръстопътно положение, което България и столицата й заемат на Балканския полуостров, прави стратегическа всяка инвестиция в транспортна инфраструктура за улесняване на преминаването на границите. Това налага националните приоритети да се анализират в светлината на устойчиво социално-икономическо развитие при динамично променяща се ситуация. Сложната геополитическа реалност на полуострова като пресечна точка на междуконтинентални интереси издига балансираната транспортна свързаност на региона в стратегически приоритет на националната ни политика на гарантиране на алтернативни коридори на транзитния трафик и предотвратяване на всякакви възможности за злоупотреба с транспортен монопол.

През XXI век мобилността е синергия на транспорт и комуникации, а транспортът трябва да е устойчива дигитализирана система, обслужваща обществения интерес. В дългосрочна перспектива устойчивостта на системата се гарантира от конкурентоспособността на железниците на базата на енергийна ефективност, безопасност и екологично въздействие. Не трябва да се пренебрегват и географските дадености, заради които транспортните коридори Север - Юг в геостратегически аспект представляват и коридори Изток - Запад. Тази особеност, както и ролята на полуострова като своеобразен сухопътен междуконтинентален мост налагат провеждане на инвестиционна политика за балансирано развитие на сухопътната и пристанищната транспортна инфраструктура за гарантиране на устойчива транспортна свързаност и интегриране в общото европейско икономическо пространство.

Подобряването на транспортната свързаност обаче не трябва да се ограничава само до инфраструктурни инвестиции, а изисква да се стимулира развитието на достъпна мобилност чрез транспортни услуги, даващи възможност на хора, градове и цели региони да се сближават икономически, социално и културно. Такова сближаване води до териториално единство и генерира нови инвестиции в устойчиво развитие. В този смисъл създаването на въздушни линии играе ролята на своеобразен стратегически маркетинг и проучване на пазара на мобилност.

Бързината на реализиране на транспортната услуга задава регионални стандарти, от значение за социално-икономическите анализи и прогнози и за други транспортни и инфраструктурни проекти, които по обективни причини могат да се реализират в по-дълги срокове. Същевременно това е демонстрация на взаимно доверие, което е фактор за задълбочаване на партнирането с частния сектор за привличане на стратегически инвестиции.

Инициативата "Три морета" вече е утвърдена като инструмент за подпомагане на сближаването и конвергенцията в рамките на Европейския съюз. Българските проекти трябва да се приведат в съответствие с целите на трансграничната и вътрешнорегионалната ефективност на транспортната свързаност и с приоритетите на националната визия за синергия с кохезионната политика на Европейския съюз и с развитието на стратегическите трансатлантически измерения.
Бих формулирал приоритети като Русе - Варна, проект за модернизация на технологиите за комбинирани превози море - река -железница; София - Видин - Крайова, проект за подобряване на регионалната транспортна свързаност чрез модернизация и цифровизация; проект за разширяване на газовото находище в с. Чирен и свързването му чрез железопътна линия с възможности за контейнеризиран превоз на втечнен газ от албанското пристанище на Адриатическо море; проект за регионално развитие на коридор Север - Юг и свързване на черноморските пристанища Варна и Бургас с егейските пристанища на Гърция.

Така проектите биха представлявали принос в насърчаването на зелената икономика и интелигентното и устойчиво развитие на единния европейски пазар, като едновременно с това биха довели до ускоряване на модернизацията на инфраструктурата и подобряване на сигурността на Балканите.

България би могла да си позволи да предложи и нов проект за присъединяване към единното европейско железопътно пространство изграждане на високоскоростна жп линия за пътническо съобщение София - Букурещ Прибалтика
Добавената стойност на предлаганите проекти би привлякла вниманието на партньорите към България за оползотворяване във взаимен интерес на геостратегическото й кръстопътно положение.

Релсовият транспорт прави мобилността видима и незаменима характеристика на стандарта на съвременния живот, като същевременно намалява остротата на конфликтите, предизвикани от тенденциите на урбанизацията. Зависимостта от мобилност като качество на живота се оказва равнозначна на потребността от здравеопазване и образование. Инвестициите за възстановяване и модернизация на релсовия транспорт придобиват приоритетен характер, защото времето и енергийните разходи са целеви показатели на икономиката на бъдещето, а железниците поне в обозримо бъдеще може най-добре да ги постигнат. Не трябва да се пропуска и възможността да се усъвършенства мобилността на войски и оборудване чрез инвестиции в инфраструктура с двойно предназначение - за гражданска и за военна употреба.

Необходима е фундаментална промяна за превръщането на релсовия транспорт в гръбнак на интегрираните транспортни системи и конкурентоспособен участник в мултимодалните мрежи. Като най-зелен вид енергийно задвижван транспорт на железниците им предстои да играят много по-голяма роля в нашия урбанизиран свят. Необходим е постоянен публичен разговор за железниците, за да има широка обществена подкрепа и натиск за осъществяване на инвестиционните планове за възстановяване и устойчивост.

Железниците са нашият устойчив мост към утрешния ден и приоритетното им развитие в синергия с останалите видове транспорт гарантира социалната приемливост и икономическата ефективност на инвестициите.
Архив 2021
Щракнете, за да видите архива
22.10.2021
СБОГОМ, ИНЖ. АТАНАСОВ!
IM MEMORIAM

Колко нелепо е да говорим за инж. Любомир Емануилов Атанасов в минало време! На 16.10.2021 г., той неочаквано се раздели с нашия толкова объркан свят. А съвсем скоро, преди броени дни чувах в телефонната слушалка неговия бодър глас, и обичайната му шега, че вечерта е планирал да посети дискотека. Въпреки напредналата възраст и здравословните проблеми, той никога не униваше, и никога не се предаваше. Такъв го помня още от времето, когато преди 35 години, през късната есен на 1986 година започнах работа в Първа железопътна секция-София, на която той беше директор.

Инженер Атанасов с особена гордост обичаше да казва, че е роден „над апаратната“ в приемното здание на гарата в Полски Тръмбеш, и че посоката на професионалния му път е била ясна още от тогава, от самото начало, от 06.03.1933 година. Много живи бяха неговите спомени за годините в Строителния техникум и Пансиона за деца на железничари във Велико Търново, както и за следването в Държавната политехника в София. После идва трудното време на утвърждаване в професията. Трудно, защото той беше човек на промяната, непримирим със статуквото. Като директор на Първа железопътна секция, само за няколко години успя да я превърне във водещо поделение на Софийското железопътно управление. Широко скроен по природа, инж. Любомир Атанасов беше ръководител с мащабно, оригинално и смело мислене. Дори и най-непреодолимите проблеми приемаше като предизвикателство. Стоеше убедено зад взети вече решения и беше готов да ги отстоява докрай.

Инженер Атанасов разчупи много догми и наслоености в поддържането. Беше специалист с далечен хоризонт и работеше по широк кръг от технически и технологически въпроси: стендов монтаж на стрелки и технологии за тяхното механизирано полагане, подобряване на експлоатационните параметри на релсовите токови вериги, качествено подобряване на материалната база и технологичната култура на поддържането в железопътните участъци, сътрудничество с унгарските железници за въвеждане на колони за механизирано текущо поддържане.

Инженер Любомир Атанасов вярваше на младите колеги, обичаше да работи с тях и им осигуряваше бащинска подкрепа. От него разбрах много житейски и професионални истини, и съм му  благодарен за това.

Отиде си един голям железничар и голям човек.

Почивай в мир, инж. Атанасов!

инж. Иван Гогев
08.09.2021
Отмяна на общото събрание на НСОИЖП
На заседание на УС на НСОИЖП от 07.09.2021 г., поради невъзможност за изпълнение на условията посочени в Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването, УС реши да отмени насроченото за провеждане на 10.09.2021 г. общо събрание на сдружението.

Официално обявление.
10.08.2021
Общо събрание на НСОИЖП - 10.09.2021
Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП), на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и в съотвествие с чл. 33 (1) и чл. 36 от устава на НСОИЖП, свиква общо събрание, което ще се проведе на 10 септември 2021 г. от 10 ч. в заседателната зала на Научно-технически съюзи по транспорта, гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 108, при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя на Управителния съвет за дейността на сдружението през периода април 2019 г. – август 2021 г.;
2. Отчет за финансовото състояние на сдружението за периода април 2019 г. – август 2021 г.;
3. Предложения за изменения и допълнения на устава на сдружението;
4. Приемане на нови членове на сдружението;
5. Връчване на наградата на НСОИЖП за 2019 г.;
6. Други.

Съгласно чл. 34 от Устава на НСОИЖП, Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮНЛЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват.

Официално обявление на Общото събрание.
11.06.2021
Доклади от Научно-приложна конференция "2021 - ГОДИНА ПОД ЗНАКА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ" на 4.06.2021
02.04.2021
В памет на инж. Иван Топалов
IM  MEMORIAM

На 02.04.2021 г. завинаги ни напусна нашият колега и приятел инж.  Иван Петров Топалов,   дългогодишен уважаван член на НСОИЖП и наследник на една  забележителна „мостова династия“.  Три поколения на стария софийски род Топалови са посветили общо над 100 години на строителството, ремонта и поддържането на инженерните съоръжения по мрежата на БДЖ.

Инженер Иван Топалов е роден на 21.10.1933 г. в София. Пътят му към железницата и нейните мостове е предопределен -  още от ранна  детска възраст баща му го води със себе си по строителните обекти, които ръководи.

През 1952 г. Иван Топалов завършва Строителния техникум „Христо Ботев“ в София, след което работи като технически ръководител на обекти на „Софстрой“ и „Гарови строежи.“ През 1954 г. започва следването си в Държавната политехника в София, където на 14.03.1960 г. се дипломира като строителен инженер и още същия ден започва работа в Мостоизпитателната станция към служба IV- 41 на отдел „Поддържане“ в Главно управление на железниците. Особено паметно за инж. Топалов беше участието му в началото на 60-те години в комплекса от изпитания на най-красивото съоръжение в нашата мрежа - виадуктът „Лакатник“.

През м. юли на 1969 г. на инж. Иван Топалов е предложено да започне работа в отдел  „Мостове и тунели“ на дирекция „Пътно стопанство“. Той има късмета да работи във време, когато дирекцията се ръководи от легендарния инж. Петър Шарков, и в нея работи  плеяда от забележителни железопътни инженери.

Цели 34 години отдава на мостовото дело в нашите железници инж. Топалов - един дълъг период, наситен с много знакови срещи, събития, трудни решения и професионални премеждия. През 1994 г. инж. Иван Топалов се пенсионира на длъжност началник отдел „Инженерни съоръжения“ в дирекция „Пътно стопанство“ на НК БДЖ. Освен стойностен инженер, влюбен в мостовете, от активна дейност се оттегля и един представител на 100-годишна наследствена професионална връзка.

Като допълнение към богатата си професионална биография,  инж. Топалов остави и записки с ценни  спомени от най - динамичните и сложни  за железницата ни години  през втората половина на ХХ в. Той беше търсен консултант и интересен събеседник по всички въпроси на инженерните съоръжения на нашата железопътна инфраструктура.

Поклон пред неговата светла  памет!

От Управителния съвет на НСОИЖП
07.03.2021
Презентация за новия мост над Дунав, част от АМ „Дунав- Егея“, в сряда 10.08.2021 г
Презентацията на проекта ще се предстяави в сряда 10.08.2021 г., от 15,00 часа, в НТС по транспорта.
05.02.2021
Годишен доклад на UEEIV за 2020 г.
Годишен доклад на UEEIV за 2020 г. (на английски език). В календара за 2021 г. е включен президиум на UEEIV и конференция на НСОИЖП в Албена през юни. Превод на доклада на български.

02.02.2021
Нови дати за международното изложение EURASIA RAIL
EURASIA RAIL ще се проведе от 25 до 27 ноември 2021 г. За повече информация: eurasiarail.eu/Articles/important-announcement-about-new-dates
31.01.2021
Платен членски внос на НСОИЖП към UEEIV
Уважаеми колеги, искаме да ви уведомим, че НСОИЖП е с платен членски внос за 2020 г. и 2021 г. към UEEIV.
26.01.2021
Статия от инж. Симеон Евтимов
Новата рубрика Споделено набира скорост с още един материал, статия от инж. Симеон Евтимов.
Архив 2020
Щракнете, за да видите архива
27.12.2020
Два разказа от инж. Иван Гогев
Имаме удоволствието да публикуваме лично творчество на инж. Иван Гогев в новата ни рубрика Споделено.
17.03.2020
Отмяна на Общото събрание на НСОИЖП насрочено за 20.03.2020
Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП) съобщава на всички свои членове, че поради обявеното извънредно положение в страната и риска от вирусна инфекция, планираното Общо събрание на 20.03.2020 г. се отменя. Новата дата за Общо събрание ще бъде обявена след изтичането на обявената карантина в страната.
06.03.2020
Общо събрание на НСОИЖП - 20.03.2020
Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 1 и чл. 36 от устава на НСОИЖП свиква общо събрание на 20.03.2020 г. в 10 ч. в заседателната зала на секция „Сигнализация и телекомуникации“ – София, ул. Белоградчик № 5, при следния дневен ред:

1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението през периода април 2019 г. – март 2020 г.;
2. отчет за финансовото състояние на сдружението за периода април 2019 г. – март 2020 г.;
3. предложения за изменения и допълнения на устава на сдружението;
4. приемане на нови членове на сдружението;
5. връчване на наградата на НСОИЖП за 2019 г.;
6. други.

Съгласно чл. 34 от устава на НСОИЖП общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват.

Относно броя на членовете, предоставяме справка за членската маса на сдружението към 02.03.2020.

Обявление за Общото събрание в Държавен вестник.
Архив 2019
Щракнете, за да видите архива
31.10.2019
Материали от Железопътна конференция "Железопътните проекти от "А до Я"" на 18.10.2019
На 18-ти октомври 2019 г. (петък), в Парк-хотел „Кюстендил“, в гр. Кюстендил се проведе железопътна конференция на тема "Железопътните проекти от "А до Я".

Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
16.10.2019
Железопътна конференция "Железопътните проекти от "А до Я"" на 18.10.2019
На 18-ти октомври 2019 г. (петък), в Парк-хотел „Кюстендил“ в гр. Кюстендил ще се проведе железопътна конференция на тема "Железопътните проекти от "А до Я"".

Програмата на конференцията можете да изтеглите от тук.
8.07.2019
Материали от Националната конференция на НСОИЖП, с международно участие, на тема "Съвременна техника и технологии за строителство и ремонт на железния път" на 7.06.2019
На 7 юни 2019 год., в гр. Шумен се проведе национална конференция на НСОИЖП, с международно участие, на тема "Съвременна техника и технологии за строителство и ремонт на железния път". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
7.05.2019
Националната конференция на НСОИЖП, с международно участие, на тема "Съвременна техника и технологии за строителство и ремонт на железния път" на 7.06.2019
На 7 юни 2019 год., в Гранд хотел "Шумен" ще се проведе национална конференция на НСОИЖП, с международно участие, на тема "Съвременна техника и технологии за строителство и ремонт на железния път". Програмата предвижда:
9:30 ч. - откриване на изложба на железопътна техника с провеждане на демонстрации в Звено за електро-контактно заваряване на релси (извън хотела);
13:00 - 18:00 ч. - провеждане на теоретичната част на конференцията в зала „Форум“ на хотела, с представяне на доклади и презентации;
19:30 ч. - официална вечеря в механата на хотела.
30.04.2019
Материали от конференция "Европейско железопътно пространство и интермодални превози" от 22.03.2019
На 22 март 2019 г., в София се състоя конференция на тема "Европейско железопътно пространство и интермодални превози" в хотел "Анел". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
24.01.2019
"DACH-Kongress: Wachsende Verkehrsströme - Ausweg durch neue Technologien? - Lösungen (nicht nur) für den Alpenraum" - 25. - 26. април 2019 - гр. Дорнбирн, Австрия
Нашите колеги от Австрийското транспортно-инженерно дружество (Die Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft) организират конгрес с работен език немски на 25. - 26. април 2019, в гр. Дорнбирн, Австрия. Подробности можете да научите от обявата в сайта им или от прикачените файлове.
23.01.2019
Общо събрание (отчетно-изборно) на НСИОЖП на 29.03.2019
Управителният съвет на "Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път" (НСИОЖП) на основание на чл. 26 от ЗЮНЛЦ и в съответствие с чл. 33/1/ и чл. 36 от Устава на НСОИЖП свиква Общо събрание (отчетно-изборно), което ще се проведе на 29 март 2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Секция "Сигнализация и телекомуникации" гр. София, ул. "Белоградчик" N5.

Обявление, дневен ред, Протокол за заседанието на УС и копие от Държавен вестник, брой 05.02.2019, може да изтеглите от тук.
Архив 2018
Щракнете, за да видите архива
26.10.2018
Научно-техническа конференция с международно участие на тема: "Железопътен транспорт – стратегия за развитие" (Железопътен форум 2018), 19 - 20 октомври 2018 г.
Националното сдружение-общество на инженерите по железен път (НСОИЖП), Научно-техническият съюз по транспорта (НТСТ), Федерацията  на научно-техническите съюзи в българия (ФНТС), Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС), Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ), Холдинг „Български държавни железници“ ЕАД (БДЖ), cъс съдействието на Съюза на европейските асоциации на железопътните инженери (UEEIV) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), под патронажа на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, организираха Научно-техническа конференция с международно участие на тема: "Железопътен транспорт – стратегия за развитие" (Железопътен форум 2018).

Презентационни материали от конференцията може да видите тук.
Снимки от конференцията може да видите тук.
04.07.2018
Героизмът в БДЖ при земетресенията през 1928 г.
Навършват се 90 години от земетресенията през 1928 г. и по този повод представяме ценни материали за героичното участие на БДЖ в помощ на пострадалите, публикувани в личния блог на инж. Красимир Ангелов. Подбрали сме най-интересното от статията в това резюме.
22.05.2018
Предстояща конференция "Железопътен транспорт – стратегия за развитие", 19 – 20 Октомври 2018
16.05.2018
Предстояща конференция "Железопътна инфраструктура - геополитика и регионални решения" на 08.06.2018
Управителният съвет на "Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път" (НСИОЖП) организира конференция на тема "Железопътна инфраструктура - геополитика и регионални решения" по повод 70 години от построяването на жп линията Ловеч -Троян, която ще се проведе на 08.06.2018 год. в Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата, с. Орешака, Община Троян от 13,00 часа (от 12,00 часа регистрация). Програма на конференцията.
15.01.2018
Общо събрание (отчетно-изборно) на НСИОЖП на 30.03.2018
Управителният съвет на "Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път" (НСИОЖП) на основание на чл. 26 от ЗЮНЛЦ и в съответствие с чл. 33/1/ и чл. 36 от Устава на НСОИЖП свиква Общо събрание (отчетно-изборно), което ще се проведе на 30 март 2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Секция "Сигнализация и телекомуникации" гр. София, ул. "Белоградчик" N5.

Обявление, дневен ред и Протокол за заседанието на УС, може да изтеглите от тук.
Архив 2017
Щракнете, за да видите архива
06.11.2017
Материали от конференция "Чудеса на релси" на 20.10.2017
На 20 октомври 2017 г., в Плевен се състоя конференция на тема "Чудеса на релси" в парк-хотел"Кайлъка". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
18.10.2017
Предстояща конференция "Чудеса на релси" на 20.10.2017
На 20 октомври 2017 г. (петък), от 11 ч., ще се проведе конференция на тема "Чудеса на релси" в парк-хотел
"Кайлъка", Плевен. Програма на конференцията.
21.06.2017
Фото-албум - конференция "Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост", гр. Бургас
05.06.2017
Предстояща конференция "Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост" на 09.06.2017
На 9 юни 2017 г. (петък), от 9:30 ч., ще се проведе конференция на тема "Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост" в х-л "Атлантис Резорт и Спа”, Сарафово, Бургас. Програма на конференцията.
13.03.2017
Предстоящо общо отчетно събрание на НСОЖП на 17.03.2017
На 17 март 2017 г. (петък), ще се проведе общо отчетно събрание на НСОЖП, от 14 ч., в х-л "Анел".
Местоположение на хотела: hotelanel.com/bg/contacts.
Архив 2016
Щракнете, за да видите архива
16.11.2016
Конференция "Тунели – строителство, технологии и безопасност", гр. Враца
На 28 октомвои 2016 г., във Враца се състоя конференция на тема "Тунели – строителство, технологии и безопасност". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
13.10.2016
Предстояща конференция "Тунели – строителство, технологии и безопасност" на 28.10.2016 г.
На 28.10.2016 г. в гр. Враца, в хотел "Хемус", ще се проведе конференция на тема "Тунели – строителство, технологии и безопасност". Конференцията е с международно участие.

Началният час на конференцията е 10:00 ч. Регистрация на участниците започва в 09:00 ч.

Програма: тук.
12.06.2016
Конференция "150 години железопътна линия Русе - Варна"
На 10 юни 2016 г., във Варна се състоя конференция на тема "150 години железопътна линия Русе - Варна - "150 години железопътна инфраструктура в България". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
20.05.2016
Обновен сайт на сдружението
Сайтът на сдружението е обновен, коригирани са много технически и печатни грешки, подобрено е удобството на интерфейса.
18.04.2016
Инициатива за промяна на „НАРЕДБА № 55
НСОИЖП съвместно с БАКФЖС пое инициатива за привеждане на "НАРЕДБА № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (Обн., ДВ, бр. 18 от 05.03.2004 г.)" към съвременните изисквания на железопътното строителство и за съответствие с необходимостта от постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз. Проект на променената наредба може да изтеглите от тук
Архив 2014
Щракнете, за да видите архива
 • 14.12.2014
  Коледно – новогодишно тържество на НСОИЖП

  Паничище, 13 – 14.12.2014 г.
  Коледно – новогодишно тържество на НСОИЖП.
 • 05.12.2014
  Заседание на президиума на UEEIV

  Франкфурт на Майн, 03.12.2014 г.
  Заседание на президиума на UEEIV, д-р инж. Марио Гълъбов – вицепрезидент на UEEIV.
  Взето е решение за провеждане под егидата на UEEIV, в гр. София, на Железопътен форум 2015 „Иновации в железопътната инфраструктура”.
 • 15.11.2014
  Семинар на тема "Аспекти на текущото поддържане на железния път"

  Дряново, 14 – 15.11.2014 г.
  Семинар с международно участие на тема „Аспекти на текущото поддържане на железния път“.
 • 21.06.2014
  Доклад във връзка с тържествата за 60-та година от построяването на „Моста на Дружбата“

  Русе, 20 – 21.06.2014 г.
  Доклад на инж. Иван Гогев във връзка с тържествата за 60-та година от построяването на „Моста на Дружбата“ . Със спонсорската подкрепа на НСОИЖП излиза от печат юбилейно издание „60 години Дунав мост Русе-Гюргево” с авторски колектив: инж. Иван Гогев, инж. Пламен Ценов, инж. Светла Иванов, инж. Ивайло Баиров (активни членове на сдружението).
 • 06.06.2014
  Конференция по безопасността на железопътните превози

  Нови Сад – Сърбия, 5 – 6.06.2014 г.
  Участие на делегация на НСОИЖП, водена от д-р инж. Марио Гълъбов в конференция посветена на безопасността на железопътните превози.
 • 04.06.2014
  Семинар на "Маурер и Соне"

  София 03.06.2014 г.
  Семинар на "Маурер и Соне" на тема „Лагерни опори“.
 • 25.04.2014
  Общо отчетно събрание на НСОЖП

  Общо отчетно събрание на НСОЖП. Наградата за „Млад инженер или студент по жп строителство за 2013 г.“ е връчена на инж. Жулиета Атанасова, ДП „НКЖИ“.
 • 05.04.2014
  Сформиране на работна група към ИА ЖА за изменение на "НАРЕДБА 55"

  София, 04.2014 г.
  Сформиране, по предложение на НСОИЖП, на работна група към ИА ЖА за изменение на "НАРЕДБА 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи на железопътната инфраструктура".
 • 08.03.2014
  Участие на д-р инж. Марио Гълъбов

  Виена, 7.03.2014 г.
  Участие на д-р инж. Марио Гълъбов в конференция „Имат ли нужда железниците от инженери“.
 • 15.01.2014
  Обществен съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  София, 01.2014 г.
  Сформиран е обществен съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в който участват инж. Иво Янакиев и д-р инж. Марио Гълъбов.