Новини
11.06.2021
Доклади от Научно-приложна конференция "2021 - ГОДИНА ПОД ЗНАКА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ" на 4.06.2021
02.04.2021
В памет на инж. Иван Топалов
IM  MEMORIAM

На 02.04.2021 г. завинаги ни напусна нашият колега и приятел инж.  Иван Петров Топалов,   дългогодишен уважаван член на НСОИЖП и наследник на една  забележителна „мостова династия“.  Три поколения на стария софийски род Топалови са посветили общо над 100 години на строителството, ремонта и поддържането на инженерните съоръжения по мрежата на БДЖ.

Инженер Иван Топалов е роден на 21.10.1933 г. в София. Пътят му към железницата и нейните мостове е предопределен -  още от ранна  детска възраст баща му го води със себе си по строителните обекти, които ръководи.

През 1952 г. Иван Топалов завършва Строителния техникум „Христо Ботев“ в София, след което работи като технически ръководител на обекти на „Софстрой“ и „Гарови строежи.“ През 1954 г. започва следването си в Държавната политехника в София, където на 14.03.1960 г. се дипломира като строителен инженер и още същия ден започва работа в Мостоизпитателната станция към служба IV- 41 на отдел „Поддържане“ в Главно управление на железниците. Особено паметно за инж. Топалов беше участието му в началото на 60-те години в комплекса от изпитания на най-красивото съоръжение в нашата мрежа - виадуктът „Лакатник“.

През м. юли на 1969 г. на инж. Иван Топалов е предложено да започне работа в отдел  „Мостове и тунели“ на дирекция „Пътно стопанство“. Той има късмета да работи във време, когато дирекцията се ръководи от легендарния инж. Петър Шарков, и в нея работи  плеяда от забележителни железопътни инженери.

Цели 34 години отдава на мостовото дело в нашите железници инж. Топалов - един дълъг период, наситен с много знакови срещи, събития, трудни решения и професионални премеждия. През 1994 г. инж. Иван Топалов се пенсионира на длъжност началник отдел „Инженерни съоръжения“ в дирекция „Пътно стопанство“ на НК БДЖ. Освен стойностен инженер, влюбен в мостовете, от активна дейност се оттегля и един представител на 100-годишна наследствена професионална връзка.

Като допълнение към богатата си професионална биография,  инж. Топалов остави и записки с ценни  спомени от най - динамичните и сложни  за железницата ни години  през втората половина на ХХ в. Той беше търсен консултант и интересен събеседник по всички въпроси на инженерните съоръжения на нашата железопътна инфраструктура.

Поклон пред неговата светла  памет!

От Управителния съвет на НСОИЖП
07.03.2021
Презентация за новия мост над Дунав, част от АМ „Дунав- Егея“, в сряда 10.08.2021 г
Презентацията на проекта ще се предстяави в сряда 10.08.2021 г., от 15,00 часа, в НТС по транспорта.
05.02.2021
Годишен доклад на UEEIV за 2020 г.
Годишен доклад на UEEIV за 2020 г. (на английски език). В календара за 2021 г. е включен президиум на UEEIV и конференция на НСОИЖП в Албена през юни. Превод на доклада на български.

02.02.2021
Нови дати за международното изложение EURASIA RAIL
EURASIA RAIL ще се проведе от 25 до 27 ноември 2021 г. За повече информация: eurasiarail.eu/Articles/important-announcement-about-new-dates
31.01.2021
Платен членски внос на НСОИЖП към UEEIV
Уважаеми колеги, искаме да ви уведомим, че НСОИЖП е с платен членски внос за 2020 г. и 2021 г. към UEEIV.
26.01.2021
Статия от инж. Симеон Евтимов
Новата рубрика Споделено набира скорост с още един материал, статия от инж. Симеон Евтимов.
Архив 2020
Щракнете, за да видите архива
27.12.2020
Два разказа от инж. Иван Гогев
Имаме удоволствието да публикуваме лично творчество на инж. Иван Гогев в новата ни рубрика Споделено.
17.03.2020
Отмяна на Общото събрание на НСОИЖП насрочено за 20.03.2020
Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП) съобщава на всички свои членове, че поради обявеното извънредно положение в страната и риска от вирусна инфекция, планираното Общо събрание на 20.03.2020 г. се отменя. Новата дата за Общо събрание ще бъде обявена след изтичането на обявената карантина в страната.
06.03.2020
Общо събрание на НСОИЖП - 20.03.2020
Управителният съвет на „Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 1 и чл. 36 от устава на НСОИЖП свиква общо събрание на 20.03.2020 г. в 10 ч. в заседателната зала на секция „Сигнализация и телекомуникации“ – София, ул. Белоградчик № 5, при следния дневен ред:

1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението през периода април 2019 г. – март 2020 г.;
2. отчет за финансовото състояние на сдружението за периода април 2019 г. – март 2020 г.;
3. предложения за изменения и допълнения на устава на сдружението;
4. приемане на нови членове на сдружението;
5. връчване на наградата на НСОИЖП за 2019 г.;
6. други.

Съгласно чл. 34 от устава на НСОИЖП общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват.

Относно броя на членовете, предоставяме справка за членската маса на сдружението към 02.03.2020.

Обявление за Общото събрание в Държавен вестник.
Архив 2019
Щракнете, за да видите архива
31.10.2019
Материали от Железопътна конференция "Железопътните проекти от "А до Я"" на 18.10.2019
На 18-ти октомври 2019 г. (петък), в Парк-хотел „Кюстендил“, в гр. Кюстендил се проведе железопътна конференция на тема "Железопътните проекти от "А до Я".

Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
16.10.2019
Железопътна конференция "Железопътните проекти от "А до Я"" на 18.10.2019
На 18-ти октомври 2019 г. (петък), в Парк-хотел „Кюстендил“ в гр. Кюстендил ще се проведе железопътна конференция на тема "Железопътните проекти от "А до Я"".

Програмата на конференцията можете да изтеглите от тук.
8.07.2019
Материали от Националната конференция на НСОИЖП, с международно участие, на тема "Съвременна техника и технологии за строителство и ремонт на железния път" на 7.06.2019
На 7 юни 2019 год., в гр. Шумен се проведе национална конференция на НСОИЖП, с международно участие, на тема "Съвременна техника и технологии за строителство и ремонт на железния път". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
7.05.2019
Националната конференция на НСОИЖП, с международно участие, на тема "Съвременна техника и технологии за строителство и ремонт на железния път" на 7.06.2019
На 7 юни 2019 год., в Гранд хотел "Шумен" ще се проведе национална конференция на НСОИЖП, с международно участие, на тема "Съвременна техника и технологии за строителство и ремонт на железния път". Програмата предвижда:
9:30 ч. - откриване на изложба на железопътна техника с провеждане на демонстрации в Звено за електро-контактно заваряване на релси (извън хотела);
13:00 - 18:00 ч. - провеждане на теоретичната част на конференцията в зала „Форум“ на хотела, с представяне на доклади и презентации;
19:30 ч. - официална вечеря в механата на хотела.
30.04.2019
Материали от конференция "Европейско железопътно пространство и интермодални превози" от 22.03.2019
На 22 март 2019 г., в София се състоя конференция на тема "Европейско железопътно пространство и интермодални превози" в хотел "Анел". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
24.01.2019
"DACH-Kongress: Wachsende Verkehrsströme - Ausweg durch neue Technologien? - Lösungen (nicht nur) für den Alpenraum" - 25. - 26. април 2019 - гр. Дорнбирн, Австрия
Нашите колеги от Австрийското транспортно-инженерно дружество (Die Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft) организират конгрес с работен език немски на 25. - 26. април 2019, в гр. Дорнбирн, Австрия. Подробности можете да научите от обявата в сайта им или от прикачените файлове.
23.01.2019
Общо събрание (отчетно-изборно) на НСИОЖП на 29.03.2019
Управителният съвет на "Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път" (НСИОЖП) на основание на чл. 26 от ЗЮНЛЦ и в съответствие с чл. 33/1/ и чл. 36 от Устава на НСОИЖП свиква Общо събрание (отчетно-изборно), което ще се проведе на 29 март 2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Секция "Сигнализация и телекомуникации" гр. София, ул. "Белоградчик" N5.

Обявление, дневен ред, Протокол за заседанието на УС и копие от Държавен вестник, брой 05.02.2019, може да изтеглите от тук.
Архив 2018
Щракнете, за да видите архива
26.10.2018
Научно-техническа конференция с международно участие на тема: "Железопътен транспорт – стратегия за развитие" (Железопътен форум 2018), 19 - 20 октомври 2018 г.
Националното сдружение-общество на инженерите по железен път (НСОИЖП), Научно-техническият съюз по транспорта (НТСТ), Федерацията  на научно-техническите съюзи в българия (ФНТС), Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС), Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ), Холдинг „Български държавни железници“ ЕАД (БДЖ), cъс съдействието на Съюза на европейските асоциации на железопътните инженери (UEEIV) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), под патронажа на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, организираха Научно-техническа конференция с международно участие на тема: "Железопътен транспорт – стратегия за развитие" (Железопътен форум 2018).

Презентационни материали от конференцията може да видите тук.
Снимки от конференцията може да видите тук.
04.07.2018
Героизмът в БДЖ при земетресенията през 1928 г.
Навършват се 90 години от земетресенията през 1928 г. и по този повод представяме ценни материали за героичното участие на БДЖ в помощ на пострадалите, публикувани в личния блог на инж. Красимир Ангелов. Подбрали сме най-интересното от статията в това резюме.
22.05.2018
Предстояща конференция "Железопътен транспорт – стратегия за развитие", 19 – 20 Октомври 2018
16.05.2018
Предстояща конференция "Железопътна инфраструктура - геополитика и регионални решения" на 08.06.2018
Управителният съвет на "Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път" (НСИОЖП) организира конференция на тема "Железопътна инфраструктура - геополитика и регионални решения" по повод 70 години от построяването на жп линията Ловеч -Троян, която ще се проведе на 08.06.2018 год. в Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата, с. Орешака, Община Троян от 13,00 часа (от 12,00 часа регистрация). Програма на конференцията.
15.01.2018
Общо събрание (отчетно-изборно) на НСИОЖП на 30.03.2018
Управителният съвет на "Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път" (НСИОЖП) на основание на чл. 26 от ЗЮНЛЦ и в съответствие с чл. 33/1/ и чл. 36 от Устава на НСОИЖП свиква Общо събрание (отчетно-изборно), което ще се проведе на 30 март 2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Секция "Сигнализация и телекомуникации" гр. София, ул. "Белоградчик" N5.

Обявление, дневен ред и Протокол за заседанието на УС, може да изтеглите от тук.
Архив 2017
Щракнете, за да видите архива
06.11.2017
Материали от конференция "Чудеса на релси" на 20.10.2017
На 20 октомври 2017 г., в Плевен се състоя конференция на тема "Чудеса на релси" в парк-хотел"Кайлъка". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
18.10.2017
Предстояща конференция "Чудеса на релси" на 20.10.2017
На 20 октомври 2017 г. (петък), от 11 ч., ще се проведе конференция на тема "Чудеса на релси" в парк-хотел
"Кайлъка", Плевен. Програма на конференцията.
21.06.2017
Фото-албум - конференция "Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост", гр. Бургас
05.06.2017
Предстояща конференция "Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост" на 09.06.2017
На 9 юни 2017 г. (петък), от 9:30 ч., ще се проведе конференция на тема "Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост" в х-л "Атлантис Резорт и Спа”, Сарафово, Бургас. Програма на конференцията.
13.03.2017
Предстоящо общо отчетно събрание на НСОЖП на 17.03.2017
На 17 март 2017 г. (петък), ще се проведе общо отчетно събрание на НСОЖП, от 14 ч., в х-л "Анел".
Местоположение на хотела: hotelanel.com/bg/contacts.
Архив 2016
Щракнете, за да видите архива
16.11.2016
Конференция "Тунели – строителство, технологии и безопасност", гр. Враца
На 28 октомвои 2016 г., във Враца се състоя конференция на тема "Тунели – строителство, технологии и безопасност". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
13.10.2016
Предстояща конференция "Тунели – строителство, технологии и безопасност" на 28.10.2016 г.
На 28.10.2016 г. в гр. Враца, в хотел "Хемус", ще се проведе конференция на тема "Тунели – строителство, технологии и безопасност". Конференцията е с международно участие.

Началният час на конференцията е 10:00 ч. Регистрация на участниците започва в 09:00 ч.

Програма: тук.
12.06.2016
Конференция "150 години железопътна линия Русе - Варна"
На 10 юни 2016 г., във Варна се състоя конференция на тема "150 години железопътна линия Русе - Варна - "150 години железопътна инфраструктура в България". Материалите от конференцията можете да свалите от тук.
20.05.2016
Обновен сайт на сдружението
Сайтът на сдружението е обновен, коригирани са много технически и печатни грешки, подобрено е удобството на интерфейса.
12.05.2016
Нов офис на сдружението
Сдружението се сдоби с ново помещение на адрес ул. Владайска 23.
18.04.2016
Инициатива за промяна на „НАРЕДБА № 55
НСОИЖП съвместно с БАКФЖС пое инициатива за привеждане на "НАРЕДБА № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (Обн., ДВ, бр. 18 от 05.03.2004 г.)" към съвременните изисквания на железопътното строителство и за съответствие с необходимостта от постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз. Проект на променената наредба може да изтеглите от тук
Архив 2014
Щракнете, за да видите архива
 • 14.12.2014
  Коледно – новогодишно тържество на НСОИЖП

  Паничище, 13 – 14.12.2014 г.
  Коледно – новогодишно тържество на НСОИЖП.
 • 05.12.2014
  Заседание на президиума на UEEIV

  Франкфурт на Майн, 03.12.2014 г.
  Заседание на президиума на UEEIV, д-р инж. Марио Гълъбов – вицепрезидент на UEEIV.
  Взето е решение за провеждане под егидата на UEEIV, в гр. София, на Железопътен форум 2015 „Иновации в железопътната инфраструктура”.
 • 15.11.2014
  Семинар на тема "Аспекти на текущото поддържане на железния път"

  Дряново, 14 – 15.11.2014 г.
  Семинар с международно участие на тема „Аспекти на текущото поддържане на железния път“.
 • 21.06.2014
  Доклад във връзка с тържествата за 60-та година от построяването на „Моста на Дружбата“

  Русе, 20 – 21.06.2014 г.
  Доклад на инж. Иван Гогев във връзка с тържествата за 60-та година от построяването на „Моста на Дружбата“ . Със спонсорската подкрепа на НСОИЖП излиза от печат юбилейно издание „60 години Дунав мост Русе-Гюргево” с авторски колектив: инж. Иван Гогев, инж. Пламен Ценов, инж. Светла Иванов, инж. Ивайло Баиров (активни членове на сдружението).
 • 06.06.2014
  Конференция по безопасността на железопътните превози

  Нови Сад – Сърбия, 5 – 6.06.2014 г.
  Участие на делегация на НСОИЖП, водена от д-р инж. Марио Гълъбов в конференция посветена на безопасността на железопътните превози.
 • 04.06.2014
  Семинар на "Маурер и Соне"

  София 03.06.2014 г.
  Семинар на "Маурер и Соне" на тема „Лагерни опори“.
 • 25.04.2014
  Общо отчетно събрание на НСОЖП

  Общо отчетно събрание на НСОЖП. Наградата за „Млад инженер или студент по жп строителство за 2013 г.“ е връчена на инж. Жулиета Атанасова, ДП „НКЖИ“.
 • 05.04.2014
  Сформиране на работна група към ИА ЖА за изменение на "НАРЕДБА 55"

  София, 04.2014 г.
  Сформиране, по предложение на НСОИЖП, на работна група към ИА ЖА за изменение на "НАРЕДБА 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи на железопътната инфраструктура".
 • 08.03.2014
  Участие на д-р инж. Марио Гълъбов

  Виена, 7.03.2014 г.
  Участие на д-р инж. Марио Гълъбов в конференция „Имат ли нужда железниците от инженери“.
 • 15.01.2014
  Обществен съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  София, 01.2014 г.
  Сформиран е обществен съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в който участват инж. Иво Янакиев и д-р инж. Марио Гълъбов.