Членски внос
Плащане на членски внос по банков път
UniCredit Bulbank, клон София 1000 
ул."Иван Вазов" N1
IBAN: BG 09 UNCR 966 010 047 591 10
BIC: UNCR BG SF

Данни на сдружението:
"Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път" (НСОИЖП)
1233 София, район Сердика, бул. "Княгиня Мария Луиза" N110
МОЛ Иво Янакиев