Споделено
(очерци, разкази и др.)
Автори
инж. Иван Гогев
инж. Симеон Евтимов